Image
ImageImageImage

Teknikker

Jeg jobber i metallgrafikk. Dyptrykk. Med radérnål, harpiks, kobber- og sinkplater. Og vakkert papir. Teknikken er gammel og langsom. Dyptrykket har en fysisk og en teknisk side, og besitter en type estetikk som det er alene om. Teknikken har også, ikke minst, en meditativ side. Jeg tror på etsingens og koldnålens kraft i forhold til vår tids spektakulære teknikker og medier. Og jeg tror på den nødvendige langsomheten.

Tresnitt (Høytrykk)

Motivet skjæres ut i en treplate med knivverktøy. Motivet vil da stå i relieff. Den utskårne platen innvalses med sverte og trykkes på utvalgt papir i en presse.

Dyptrykk/etsning

Dyptrykk-teknikker hvor syre og redskaper benyttes for å lage fordypninger i platen. I etse-teknikkene preges trykkplaten ved at syre etser i metallet. Der trykket skal være hvitt, d.v.s. der trykkplaten ikke skal avgi farge, beskyttes den mot syren av en syrebestandig etsegrunn som kunstneren påfører. I denne etsegrunnen arbeider kunstneren med forskjellige redskaper for å få frem strukturer/streker.

Når motivet er arbeidet frem i platen legges den i et syrebad slik at motivet etses i platen der kunstneren har blottlagt metallet med tegneredskapen. Papiret det trykkes på skal være tykt, bløtt og porøst. Hele platen svertes inn for hånd, som så «slås av,» slik at det kun er farge i fordypningene. Det fuktede papiret legges så på platen og føres gjennom en håndpresse under flere tonns trykk. Papiret henter opp fargen fra fordypningene i platen. Platen må settes inn med farge og «slås av» for hvert trykk.

Koldnål

Motivet risses i kobberplaten med en diamantnål. Graden som oppstår i den rissede strek absorberer trykksverten og gir en «ullen» karakteristisk virkning. Hver plate trykkes i et meget begrenset antall, normalt opp til 30 eks. Hvert trykk er nummerert og signert.

.