«FLAK»

RISØR KUNSTPARK 18.6 – 28.8 2016

"Transformations", 2016

«Transformations». Kulltegning, Ola Steen  2016

Bibich Mourier og Ola Steen feirer 40 år som kunstnere i Risør

info